Czas na zmiany, czyli koło teatralne od 2001 roku

Maria Nowak Drukuj

Od września 2001 roku kołem teatralnym opiekuje się mgr Elżbieta Karelus. Teatr szkolny wpisany został w ofertę edukacyjną Ogniska Pracy Pozaszkolnej, działającego w ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Repertuar zrealizowany przez mgr Elżbietę Karelus:

2002 – „Sen nocy letniej” wg W. Shakespeare’a

2003 – „Ciotka Karola” wg Tomasza Brandona

2004 – „Ucznone białogłowy” wg Moliera

2005 – „Ożenek” wg Mikołaja Gogola

2006 – „Szkoła żon” wg Moliera

2007 – „Sługa dwóch panów” wg Carlo Goldoniego

2008 – „Igraszki z diabłem” wg Jana Drdy

2009 -  „Bądzmy poważni na serio” wg Oskara Wilde (GALERIA JUŻ DOSTĘPNA)

Oprócz wyżej wymienionych spektakli, z udziałem członków koła powstawały widowiska w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej: w 2002 „Zaczarowana dorożka”, w 2003 „Idzie żołnierz borem, lasem” oraz w 2004 roku inscenizacja z okazji otwarcia hali sportowej przy ZSiPO. Członkowie teatru szkolnego z dużym powodzeniem brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Wadowicach. Nie sposób nie wymienić tu choćby: Izabeli Malcher, która doszła do eliminacji wojewódzkich, jak też Eweliny Dobrewskiej, Macieja Zięby, czy Doroty Zajdy, którzy dzięki swojemu telentowi zajmowali czołowe miejsca w etapie powiatowym wspomnianego konkursu.

Warto wspomnieć też, że spektakl „Sługa dwóch panów” został zaprezentowany uczestnikom konferencji dyrektorów domów kultury i ognisk pracy pozaszkolnej z całej Małopolski w czerwcu 2007 roku, a częściowy dochód z przedstawienia „Igraszki z diabłem” został przeznaczony na zakup nowego sztandaru szkoły.

Ostatni spektakl koła został nagrodzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska  kwotą 2.500 zł, która została przeznaczona na uszycie nowych strojów teatralnych.

Każda sztuka przygotowywana przez „CARPE DIEM” jest wielką niespodzianką, gdyż próby odbywają się "za zamkniętymi drzwami”. Nawet skład aktorski nie jest znany do końca „zwykłym śmiertelnikom”.Wiadomo jednak, że do teatru co roku przybywają nowi uczniowie z wielkimi możliwościami i talentami. Ich gra sprawia, że bohaterowie z kart ksiązek ożywają. Trzeba jednak pamiętać, że przed każdą premierą w czerwcu członkowie koła przechodzą długie próby. Ich pracę nadzoruje nauczyciel języka polskiego w ZSiPO, a jednocześnie opiekun koła, mgr Elżbieta Karelus. Gdy nachodzi czas wystawienia sztuki aktorzy udają się na szkolenie do Lanckorony, a potem do auli, by „zmierzyć się z deskami teatru”. Napięcie powoli sięga zenitu i nie opuszcza członków koła aż do ostatniego dnia wystąpień.

Warto podkreślić, że dla młodych aktorów ważny jest nie tylko rezultat prób, ale także radość ze wspólnego działania i przyjaźnie zawiązane chyba na zawsze.Co roku aktorzy prezentują się przed wiekszą publicznością, już nie tylko z Kalwarii Zebrzydowskiej, ale również z pobliskich miejscowości.

Często na spektakle przybywają specjalnie zaproszeni goście, jak też uczniowie gimnazjów. Widzowie zachwycają się grą artrystów oraz świetną scenografią, dzięki której łatwiej jest się przenieść w miejsce toczącej się akcji. Miejmy nadzieję, że teogoroczna sztuka odniesie sukces, tak jak i poprzednie, oraz przyciągnie nowych miłośników koła teatralnego „CARPE DIEM”

 

Tekst przygotowała i opracowała Katarzyna Morek
Korektę wykonała mgr Elżbieta Karelus

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307