Jubileusz 70-lecia liceum

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak

  

Zobacz film z uroczystości   

 

26 września 2015 roku nasza szkoła świętowała jubileusz 70-lecia powstania placówki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w klasztorze oo. Bernardynów, której przewodniczył dziekan ks. Wiesław Cygan, a koncelebrowali księża- absolwenci i katechizujący. Homilię wygłosił kustosz sanktuarium – o. Azariasz Hess, który w pięknych słowach przybliżył nie tylko historię, ale przede wszystkim misję szkoły i ideały, którymi się kieruje.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz do budynku szkoły, w którym wzięli w nim udział Miejska Orkiestra Dęta, sztandary szkół, zaproszeni goście. Tutaj, w hali sportowej, odbyła się część oficjalna uroczystości.

Swoją obecnością zaszczycili nas poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, senator RP Andrzej Pająk, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, wicestarosta wadowicki Andrzej Górecki, burmistrz miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, przewodniczący Rady Powiatu Jan Gębala, przewodniczący Rady Gminy Marcin Krawczyński, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rady Powiatu Marek Cimer, radni Rady Powiatu- Józefa Rychlik, Zbigniew Fraś, Paweł Odrobina, Radni Rady Gminy- Ewa Pacut, Tadeusz Stela, Tadeusz Wilk, dyrektorzy szkół powiatowych i gminnych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu i gminy.

Przygotowany program artystyczny był niezwykle różnorodny. Goście podziwiali poloneza w wykonaniu młodzieży licealnej ubranej w piękne tradycyjne stroje szlacheckie. Klasa wojskowa zaprezentowała niezwykłą musztrę przygotowaną do muzyki filmowej. Eliza Bucka zaprezentowała układ taneczny, za wykonanie którego została nagrodzona Talentem 2015. Szkolny zespół taneczny „Estima” zatańczył nowoczesny układ w choreografii własnej. Swe umiejętności zaprezentowali także uczniowie szkoły muzycznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Niezwykłe wrażenie zrobił również występ absolwentów liceum, którzy byli kiedyś członkami Szkolnego Teatru „Carpe diem”. Zaprezentowali oni scenki dramatyczne- fragmenty niegdysiejszych premier teatralnych, a o. Wiktor Tokarski zaśpiewał solową partię ze „Skrzypka na dachu”- zasłużenie nagrodzoną gromkimi brawami.

Dyrektor szkoły otrzymał okolicznościową tablicę pamiątkową przekazaną przez Starostwo Powiatowe, a błogosławieństwo Papieża Franciszka dla nauczycieli i uczniów szkoły ofiarował Ojciec Kustosz Azariasz Hess. Małopolski Kurator Oświaty przekazał szkole okolicznościowy album.

Na jubileusz przygotowano dwie publikacje książkowe- pierwsza o historii szkoły i jej dzisiejszej działalności, druga ukazywała losy absolwentów z lat 1948-1975. Przygotowano też wystawę obrazów i prac absolwentów szkoły. Można było również oglądnąć kroniki szkolne oraz wystawę z okazji 25-lecia powstania Szkolnego Teatru „Carpe diem”.

Po części artystycznej i oficjalnej absolwenci i goście udali się na poczęstunek, potem nastąpiły rocznikowe spotkania w klasach z wychowawcami i nauczycielami. Rozmowom, wspomnieniom, życzeniom nie było końca. Niejedna łezka ukradkiem ścierana spłynęła po policzku na wspomnienie dawnych lat i osób.

Ci, którzy chcieli te rozmowy kontynuować zostali na spotkaniu przy muzyce przygotowanym na tę okazję w hali gimnastycznej. Atmosfera była tak wspaniała, że wiele osób stwierdziło, że czuli się tak, jak gdyby drugi raz uczestniczyli w swojej studniówce sprzed lat.

Jubileusz naszej szkoły zaszczyciło około 400 absolwentów, około 60 nauczycieli czynnych i emerytowanych, kilkunastu duchownych oraz wielu zaproszonych gości.

Najstarszy absolwent uczestniczący w zjeździe zdawał maturę w 1951 roku, czyli odwiedził naszą szkołę po 64 latach!

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307