Kalendarium roku szkolnego

Opublikowano: wtorek, 11 sierpień 2020 Maria Nowak

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021 zostanie podany, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej poda odpowiednie terminy.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307