Rada Rodziców

Opublikowano: wtorek, 11 sierpień 2020 Maria Nowak

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022:

 

Przewodnicząca:   Anna Bal

Z- ca przewodniczącej: Anna Krzystek

Sekretarz: Bożena Warmuz

Skarbnik:  Jan Turaj

Członek: Marek Miodoński

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307