Rada Rodziców

Opublikowano: wtorek, 11 sierpień 2020 Maria Nowak

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2022/2023:

 

Przewodniczący:   Krzysztof Cichoń

Z- ca przewodniczącego: Bożena Warmuz

Sekretarz: Agnieszka Szczęsny

Skarbnik:  Aleksandra Piwowarczyk

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307