Rada Rodziców

Opublikowano: wtorek, 11 sierpień 2020 Maria Nowak

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021:

 

Przewodnicząca:   Anna Bal

Z- ca przewodniczącej: Anna Krzystek

Sekretarz: Ewa Bucka- Pomierska

Skarbnik:  Bożena Warmuz

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307