Drodzy Ósmoklasiści!!!  

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie bardzo dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od  maja do czerwca br.

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia co do ilości oddziałów w tych szkołach!!!

Na stronie   https://malopolska.edu.com.pl  wpisujemy login i hasło, które otrzymacie od wychowawców możecie je również otrzymać w sekretariacie naszej szkoły.

Przypominamy, że macie możliwość wyboru drugiego języka obcego (j. francuski, j. włoski lub j. niemiecki). Nie zapomnijcie zaznaczyć tego w dokumentach starając się o przyjęcie do szkoły.

Poniżej zamieszczmy opis poszczególnych klas oraz Regulamin rekrutacji.

 

Regulamin rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów po szkole podstawowej do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej...

Klasa socjalna

Klasa socjalna

Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- biologia
- język angielski lub język niemiecki

dodatkowo: ratownictwo medyczne

Czytaj więcej...

Klasa wojskowa

Klasa wojskowa

Przedmioty rozszerzone:
- geografia
- WOS

przedmioty dodatkowe:
- przysposobienie wojskowe
- ratownictwo medyczne

Czytaj więcej...

Klasa turystyczno- ekonomiczna

Klasa turystyczno- ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- geografia
- język angielski lub język niemiecki

Czytaj więcej...

Klasa językowo- publicystyczna

Klasa językowo- publicystyczna

Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- historia
- język angielski lub język niemiecki

dodatkowo: zajęcia z prawa

Czytaj więcej...

Klasa matematyczno- informatyczna

Klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- fizyka
- informatyka lub język angielski 

Czytaj więcej...

Klasa medyczna

Klasa medyczna

Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- chemia
- język angielski lub język niemiecki

dodatkowo: ratownictwo medyczne

Czytaj więcej...

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307