Historia koła teatralnego do 2000 roku

Maria Nowak Drukuj

Koło teatralne przy Liceum Ogólnokształącym im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało założone w 1990 roku przez mgr Ewę Starzak, która przez okres 10 lat sprawowała nad nim opiekę.

Na początku zrzeszało około 25 osób, a następnie 150 uczniów (9 spośród nich było laureatami różnego typu konkursów recytatorskich i aktorskich). Swojej nazwy doczekało się dopiero w 1996r. Dzięki rozstrzygnięciu szkolnego konkursu. Zwyciężyła w nim propozycja Katarzyny Starzak, która została „matką chrzestną” koła.W swoich dziełach koło nie tylko wystawiało spektakle dla lokalnej społeczności, ale również w czterech przeglądach nagrodzone zostało na Wojewódzkich Przeglądach Teatralnych (pierwszy, drugi, czwarty i szósty tytuł).Członkowie „CARPE DIEM” angażowali się też w działalność charytatywną, np. z myślą o niepełnosprawnym z Zebrzydowic (1991r), o powodzianach (1997r.), o szkolnym koledze Maćku (1999r.), czy adresatach V Finału WOŚP. Za ważne uznali także przygotowanie programów okolicznościowych, takich jak z okazji Dnia Czytelnika dla Biblioteki Publicznej (1990r.)i jej 50 lecia (1994r.), 200 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1991r.), odsłonięcia wmurowanej w ścianę kościoła parafialnego tablicy upamiętniającej ofiary II Wojny Światowej (1994r.), złotego Jubileuszu LO (1995r.), Dni Kalwarii (1996r.), wpisu sanktuarium i dróżek kalwaryjskich na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Sztuki UNESCO (2000r.), uroczystości Dnia Edukacji w starostwie powiatowym w Wadowicach (2000r.) Przewodniczącym koła w latach 1991-2000 byli:Tokarski PiotrStarzak RafałCzarniak MariaWicher DanielŁuczak AgnieszkaPlichta Michał Repertuar „CARPE DIEM” zrealizowany przez mgr. Ewę Starzak:1990 - "Consilum facultatis" wg A. Fredry
1991 - "Proces poety", "Śladami kuli-zgaduli" wg E. Szelburg-Zarembiny
1992 - "Powrót do przeszłości" wg M. Róg i P. Tokarskiego
1993 - "Anatewka"
1996 - "Góralska młodość" wg J. Reimschussela
1997 - "Romeo i Julia" wg W. Shakespeare'a
1998 - "Damy i huzary" wg A. Fredry
1999 - "Skąpiec" wg Moliera
2000 - "Mieszczanin szlachcicem" wg Moliera Bardzo uroczyście obchodzono 10-lecie istenienia koła. Wystawiono sztukę „Mieszczanin szlachcicem” w auli WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie zaproszeni goście, profesorowie, uczniowie oraz byli członkowie „CARPE DIEM” wzięli udział w „Spotkaniu po latach”, które odbywało się w salach szkolnych. Było wiele wspomień, zostały przypomniane fragmenty wystawionych sztuk, a rodziceprzygotowali wspaniały poczęstunek ukoronowany tortem.Członkowie koła pocztytują sobie za wielki zaszczyt bliższą znajomość oraz życzliwość takich gwiazd teatru i kina jak: p. Alina Janowska, Henryk Talar, Anna Samusionek, Yanina, Edward Żentara oraz p. Leokadia Wyspiańska. Tekst przygotowała mgr. Ewa Starzak, była opiekun koła.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307