Gazeta szkolna "Persyflaż"

W naszej szkole od grudnia 2011 r. działa czasopismo, które można nazwać zwyczajowo nazwać gazetką szkolną. Powstała ona z inicjatywy uczniów, zyskała aprobatę i przychylność pana Dyrektora i pomocną dłoń w postaci mgr Marii Nowak.

Czytaj więcej...

Felieton wyróżniony

Zamieszczamy felieton Grzegorza Wypióra z klasy III B (rocznik maturalny 2016) wyróżniony w Powiatowym Konkursie "O laur Peryskopu" w maju 2016 r.

Czytaj więcej...

Nasza twórczość własna- prawie poetycka

Uczniowie klasy III B (rocznik 2016) brali udział w warsztatach inspirowanych twórczością Mirona Białoszewskiego- niezwykłego, nietuzinkowego poety współczesnego. Były to zajęcia niezwykle twórcze, a ich efektem okazały się być teksty- wiersze.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307