Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak Drukuj

Klasa politechniczna z elementami biznesu

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- język angielski


Języki obce:
- j. angielski,
- j. niemiecki

Klasa politechniczna z elementami biznesu jest stworzona z myślą o osobach, które chcą rozwijać swe zdolności i umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych, pogłębiać zainteresowania poprzez udział w zajęciach dodatkowych, brać udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zdobywać wiedzę w komfortowych warunkach - w nowoczesnej pracowni komputerowej i językowej w oparciu o najnowsze technologie informacyjne z użyciem tablicy interaktywnej.

W 2017 r. szkoła zawarła umowę z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie w zakresie uczestniczenia młodzieży w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach dotyczących przedmiotów związanych z Inżynierią Środowiska, w pracach, projektach laboratoryjnych, konferencjach i szkoleniach na terenie uczelni oraz zajęciach, wykładach i warsztatach organizowanych przez pracowników uczelni w szkole.

Uczniowie klasy politechnicznej z powodzeniem startują w takich konkursach i olimpiadach, jak: olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”,  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”, konkurs UJ „Zobaczyć matematykę”, Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! .

Realizowanie przedmiotów rozszerzonych - matematyki i języka angielskiego – pozwala pomyślnie i wysoko zdać egzamin maturalny z tych przedmiotów.

Klasa ta jest przewidziana dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe i techniczne na uniwersytetach, politechnikach, uczelniach technicznych oraz ekonomicznych. Absolwenci tej klasy wybierają  takie kierunki jak: matematyka stosowana, matematyka i finanse, ekonomia, elektrotechnika,  geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, architektura, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska,  mechatronika,  stosunki międzynarodowe, transport, rachunkowość i finanse, zarządzanie i wiele innych.  Mogą oni również z powodzeniem kontynuować naukę w szkołach policealnych. W dobie prężnie rozwijającej się informatyzacji społeczeństwa dobra znajomość języka angielskiego daje uczniom tej klasy szerokie możliwości dalszego kształcenia oraz znalezienia  pracy.

 

     

 

  

 

 

  

 

   

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307