Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak Drukuj

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- fizyka
- informatyka 


Języki obce:
- j. angielski,
- j. niemiecki lub j. francuski

Klasa matematyczno-informatyczna funkcjonuje w naszym liceum od wielu lat i ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Stworzona jest z myślą o osobach, które chcą rozwijać swe zdolności i umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych, pogłębiać zainteresowania poprzez udział w zajęciach dodatkowych, brać udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zdobywać wiedzę w komfortowych warunkach - w nowoczesnej pracowni komputerowej i językowej w oparciu o najnowsze technologie informacyjne z użyciem tablicy interaktywnej. Uczniowie tej klasy z powodzeniem startują w takich konkursach i olimpiadach, jak: olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”,  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”, konkurs UJ „Zobaczyć matematykę”, Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! .

Realizowanie przedmiotów rozszerzonych - matematyki, fizyki i informatyki lub języka angielskiego– pozwala pomyślnie i wysoko zdać egzamin maturalny z tych przedmiotów.

Klasa ta jest przewidziana dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe i techniczne na uniwersytetach, politechnikach, uczelniach technicznych oraz ekonomicznych.. Absolwenci tej klasy wybierają  takie kierunki jak: matematyka stosowana, matematyka i finanse, informatyka, ekonomia, elektrotechnika,  geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, architektura, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska,  mechatronika,  stosunki międzynarodowe, transport, rachunkowość i finanse, zarządzanie,  a także wiele innych.  Mogą oni również z powodzeniem kontynuować naukę w szkołach policealnych. W dobie prężnie rozwijającej się informatyzacji społeczeństwa dobra znajomość języka angielskiego i informatyki daje uczniom tej klasy szerokie możliwości dalszego kształcenia oraz znalezienia  pracy.

 

     

 

  

 

 

  

 

   

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307