Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak Drukuj

Klasa politechniczno- turystyczna z elementami biznesu

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- język angielski
- geografia

Przedmioty uzupełniające: język angielski w biznesie

Klasa politechniczno- turystyczna z elementami biznesu jest stworzona z myślą o osobach, które chcą rozwijać swe zdolności i umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych, pogłębiać zainteresowania poprzez udział w zajęciach dodatkowych, brać udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zdobywać wiedzę w komfortowych warunkach - w nowoczesnej pracowni komputerowej i językowej w oparciu o najnowsze technologie informacyjne z użyciem tablicy interaktywnej.

W 2017 r. szkoła zawarła umowę z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie w zakresie uczestniczenia młodzieży w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach dotyczących przedmiotów związanych z Inżynierią Środowiska, w pracach, projektach laboratoryjnych, konferencjach i szkoleniach na terenie uczelni oraz zajęciach, wykładach i warsztatach organizowanych przez pracowników uczelni w szkole.

Uczniowie klasy politechnicznej z powodzeniem startują w takich konkursach i olimpiadach, jak: olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”,  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”, konkurs UJ „Zobaczyć matematykę”, Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! .

Realizowanie przedmiotów rozszerzonych - matematyki, geografii i języka angielskiego – pozwala pomyślnie i wysoko zdać egzamin maturalny z tych przedmiotów.

Klasa ta jest przewidziana dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe i techniczne na uniwersytetach, politechnikach, uczelniach technicznych oraz ekonomicznych. Absolwenci tej klasy wybierają  takie kierunki jak: matematyka stosowana, matematyka i finanse, ekonomia, elektrotechnika,  geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, architektura, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska,  mechatronika,  stosunki międzynarodowe, transport, rachunkowość i finanse, zarządzanie i wiele innych.  Mogą oni również z powodzeniem kontynuować naukę w szkołach policealnych. W dobie prężnie rozwijającej się informatyzacji społeczeństwa dobra znajomość języka angielskiego daje uczniom tej klasy szerokie możliwości dalszego kształcenia oraz znalezienia  pracy.

Jeśli jesteś przedsiębiorczy, interesujesz się matematyką, geografią oraz językami obcymi, a w przyszłości chciałbyś założyć własną firmę lub pracować dla międzynarodowej korporacji, ta klasa jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Tu pogłębisz swoje umiejętności matematyczne, nauczysz się logicznego myślenia. Intensywna nauka języka angielskiego, w tym  języka w biznesie, oraz przedmiot ekonomia w praktyce nie tylko odpowiednio przygotują Cię do studiów na rodzimych ale i zagranicznych uczelniach. Dzięki tej klasie nabędziesz umiejętności związane z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

Nauka w tej klasie zapewnia: profesjonalne przygotowanie do studiowania matematyki, ekonomii, inżynierii finansowej, ekonomii menadżerskiej, stosunków międzynarodowych, geografii, turystyki, turystyki międzynarodowej, geologii, marketingu i zarządzania, bankowości, handlu międzynarodowego, logistyki.

Klasa dla dociekliwych, poszukujących szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie społeczno-politycznym, jak i ekonomiczno – gospodarczym oraz kulturowym.

 

     

 

  

 

 

  

 

   

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307