Rozkład sal

Opublikowano: wtorek, 11 sierpień 2020 Maria Nowak

Parter szkoły: 
- lewa strona od głównego wejścia: 5, 6.
- prawa strona od głównego wejścia: 4, 3, 2, 1. 
- przy hali gimnastycznej: 21.

I piętro szkoły:
- sale 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pokój nauczycielski.

II piętro szkoły:
- sale 14, 15, 16, 17, 18, 23, pokój pedagoga.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307