Wykaz podręczników

Maria Nowak

W tym artykule znajdziecie informacje na temat podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie informujemy wszystkich uczniów, że każdego roku we wrześniu organizowany jest w szkole kiermasz podręczników używanych, na którym można sprzedać i kupić używane podręczniki.

Uwaga: Uczniowie klas pierwszych nie powinni kupować podręczników z języków obcych przed przeprowadzeniem testu kwalifikacyjnego!

 

Spis podręczników dla klas pierwszych:

Klasa 1 matematyczno-informatyczna

Klasa 1 ekonomiczno-turystyczna

Klasa 1 językowo-publicystyczna

Klasa 1 socjalna

Klasa 1 medyczna

Klasa 1 wojskowa

 

Spis podręczników dla klas drugich :

2A,

2B,

2C,

2D,

2E

2F

2G

2H

2I

2J

 

Spis podręczników dla klas trzecich :

3A,

3B,

3C,

3D,

 

JĘZYK WŁOSKI:

Klasa 2 - Nuovo Progetto Italiano 1 Corso multimediale di lingua e civilta' italiana - Libro dello studente. Autorzy: T. Marin, S. Magnelli. Livello elementare A1 - A2.
Nuovo Progetto Italiano - Quaderno degli esercizi e delle attivita' video. Autorzy: L. Ruggieri. S.Magnelli,T.Marin. Livello elementare A1-A2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307