Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak Drukuj

Przedmioty rozszerzone:
- geografia
- WOS

Języki obce:
- j. angielski,
- j. niemiecki lub j. francuski

przedmioty dodatkowe:
- przysposobienie wojskowe
- ratownictwo medyczne

Klasa wojskowa funkcjonuje w naszym liceum od 1.09.2000 na podstawie decyzji ówczesnego Ministra Obrony Narodowej Bronisława Komorowskiego. Od wielu lat budzi ogromne zainteresowanie kandydatów.

Uczniowie tego profilu, oprócz wiedzy teoretycznej, mogą wykazać się w praktyce, bowiem opiekę dydaktyczną i logistyczną nad klasami sprawuje 8 Baza Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice. Jednostka patronacka doceniła fakt szkolenia obronnego młodzieży w poprzednich latach i 2.06.2011 roku podpisała nowe porozumienie ze szkołą, umacniając tym samym współpracę.

Szkoła zapewnia we własnym zakresie umundurowanie oraz bezpłatne dla uczniów klas wojskowych wyjazdy na poligon.

Obecnie uczniowie uczestniczą także bezpłatnie w zajęciach na profesjonalnej strzelnicy, gdzie pod kierunkiem instruktora uczą się posługiwać bronią maszynową i krótką. Młodzież uczęszczająca do klasy o profilu wojskowym w klasie II, po dwóch latach przygotowań, zdaje egzaminy i po ich pomyślnym zaliczeniu otrzymuje certyfikat, który ułatwia im podjęcie dalszego kształcenia w tym kierunku. Jak już wcześniej wspomniano, głównym celem, dla którego powstała ta klasa, jest stworzenie warunków dla młodzieży, która chce związać swoją przyszłości ze służbami mundurowymi. Program liceum ogólnokształcącego z przedmiotami wiedza o społeczeństwie i geografia realizowanymi w zakresie rozszerzonym dają absolwentom tych oddziałów możliwość ubiegania się o indeks na uczelnie typu WAT, WSO, WSPOL. Nasi absolwenci to w przyszłości żołnierze zawodowi, policjanci, strażacy, pogranicznicy. Należy przy tym mieć na uwadze, że uczniowie tego profilu realizują program liceum ogólnokształcącego, który nie ogranicza ich w przyszłości. Mogą kontynuować naukę wszędzie tam, gdzie niezbędna jest zdana matura oraz dodatkowo geografia i WOS lub biologia na poziomie rozszerzonym. Wielu zatem uczniów wybiera studia ekonomiczne, na Akademii Wychowania Fizycznego lub w szkołach policealnych.

W klasie wojskowej zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne (przysposobienie wojskowe) instruktorzy i żołnierze, którzy wdrażają do prowadzonych przez siebie zajęć najnowsze trendy i pomysły z zakresu wojskowości.

 

     

 

   

  

 

         

 

      

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307