Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak Drukuj

Klasa mundurowa: wojskowa, policyjna, pożarnicza, służb więziennych

Przedmioty rozszerzone:
- geografia
- WOS

Przedmiot uzupełniający: przysposobienie mundurowe

Klasa mundurowa (w ubiegłych latach pod nazwą "wojskowa") funkcjonuje w naszym liceum od 1.09.2000 r. Od wielu lat budzi ogromne zainteresowanie kandydatów.

Uczniowie tego profilu, oprócz wiedzy teoretycznej, mogą wykazać się w praktyce, bowiem opiekę dydaktyczną i logistyczną nad klasami sprawuje 8. Baza Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice. Jednostka patronacka doceniła fakt szkolenia obronnego młodzieży w poprzednich latach i 2.06.2011 roku podpisała nowe porozumienie ze szkołą, umacniając tym samym współpracę. W 2022 r. podpisaliśmy też porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Krakowie.

Klasa mundurowa o profilu policyjnym i pożarniczym funkcjonuje w naszym liceum od 1.09.2022 r. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem kandydatów.

Uczniowie tego profilu, oprócz wiedzy teoretycznej, mogą wykazać się w praktyce, bowiem opiekę dydaktyczną i logistyczną sprawuje Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej i Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ubiegłym roku szkoła podpisała stosowne porozumienia i nawiązała owocną współpracę z tymi instytucjami.

Szkoła zapewnia we własnym zakresie umundurowanie oraz bezpłatne wyjazdy na poligon dla klas mundurowych.

 W roku 2023 uruchomiliśmy w naszej szkole profesjonalną strzelnicę, gdzie pod kierunkiem instruktora uczniowie będą się uczyć posługiwania bronią.

Młodzież uczęszczająca do klasy o tym profilu  zdaje egzaminy i po ich pomyślnym zaliczeniu otrzymuje certyfikat, który ułatwia im podjęcie dalszego specjalistycznego kształcenia. Jak już wcześniej wspomniano, głównym celem, dla którego powstała ta klasa, jest stworzenie warunków dla młodzieży, która chce związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi: Policją i  Strażą  Pożarną. Program liceum ogólnokształcącego z przedmiotami: wiedza o społeczeństwie i geografia realizowanymi w zakresie rozszerzonym dają absolwentom tych oddziałów możliwość ubiegania się o indeks na uczelnie typu: Wyższa Szkoła Policji, SGSP, WSO, WSPOL. Nasi absolwenci to w przyszłości policjanci i strażacy. Należy przy tym mieć na uwadze, że uczniowie tego profilu realizują program liceum ogólnokształcącego, który nie ogranicza ich w przyszłości. Mogą kontynuować naukę wszędzie tam, gdzie niezbędna jest zdana matura oraz dodatkowo geografia i WOS na poziomie rozszerzonym. Wielu zatem uczniów wybiera studia na Akademii Ekonomicznej, Akademii Wychowania Fizycznego lub w szkołach policealnych.

W klasie policyjnej i pożarniczej zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne instruktorzy i żołnierze, którzy wdrażają do prowadzonych przez siebie zajęć najnowsze trendy i pomysły z zakresu wojskowości.

Obecnie uczniowie uczestniczą także bezpłatnie w zajęciach na profesjonalnej strzelnicy, gdzie pod kierunkiem instruktora uczą się posługiwać bronią maszynową i krótką. Młodzież uczęszczająca do klasy o tym profilu  zdaje egzaminy i po ich pomyślnym zaliczeniu otrzymuje certyfikat, który ułatwia im podjęcie dalszego specjalistycznego kształcenia. Jak już wcześniej wspomniano, głównym celem, dla którego powstała ta klasa, jest stworzenie warunków dla młodzieży, która chce związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi: wojskiem, służbą więzienną, Strażą Graniczną, służbami detektywistycznymi, obroną cywilną, wojskami obrony terytorialnej kraju. Program liceum ogólnokształcącego z przedmiotami wiedza o społeczeństwie i geografia realizowanymi w zakresie rozszerzonym dają absolwentom tych oddziałów możliwość ubiegania się o indeks na uczelnie typu WAT, WSO, WSPOL. Nasi absolwenci to w przyszłości żołnierze zawodowi, policjanci, strażacy, pogranicznicy. Należy przy tym mieć na uwadze, że uczniowie tego profilu realizują program liceum ogólnokształcącego, który nie ogranicza ich w przyszłości. Mogą kontynuować naukę wszędzie tam, gdzie niezbędna jest zdana matura oraz dodatkowo geografia i WOS na poziomie rozszerzonym. Wielu zatem uczniów wybiera studia na Akademii Ekonomicznej, na Akademii Wychowania Fizycznego lub w szkołach policealnych.

W klasie mundurowej zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne (przysposobienie wojskowe) instruktorzy i żołnierze, którzy wdrażają do prowadzonych przez siebie zajęć najnowsze trendy i pomysły z zakresu wojskowości.

 

     

 

   

  

 

         

 

      

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307