Przydział sal dla oddziałów na rok szk. 2020/21

Joanna Kasprzyk

W związku z rekomendacjami resortu edukacji przypisuję sale dla poszczególnych oddziałów w roku szk. 2020/21.

Zmiany sal następować będą w związku z organizacją łączeń międzyoddziałowych, zajęć językowych i lekcji wychowania fizycznego.

Klasa I a - sala nr 11

klasa I b - sala nr 10

klasa I c - sala nr 22

klasa I d - sala nr 3

klasa II a - sala nr 18

klasa II b - sala nr 16

klasa II c - sala nr 12

klasa II d - sala nr 5

klasa II e - sala nr 2

klasa II f - sala nr 13

klasa II g - sala nr 15

klasa II h - sala nr 17

klasa II i - sala nr 4

klasa II j - sala nr 14

klasa III a - sala nr 1

klasa III b - sala nr 9

klasa III c - sala nr 8

klasa III d - sala nr 7

 

Dyrektor ZSiPO

Piotr Janusiewicz

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307