Nietypowe zakończenie roku szkolnego

Maria Nowak

Nietypowy rok szkolny 2019/2020, którego ostatnie miesiące były podporządkowane epidemii, zakończył się również w sposób niestandardowy. 

26 czerwca, w dniu zakończenia nauki, nie było uroczystej akademii, podczas której wręczono by wyróżnionym uczniom świadectwa z biało-czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody, zabrakło przemówień i podziękowań. Zgodnie z tradycją została jedynie odprawiona msza święta w kościele parafialnym o godz. 8, wzięła w niej udział jednak nieliczna grupa młodzieży. W nabożeństwie można było uczestniczyć także za pomocą łączy internetowych i być może część uczniów z tej możliwości skorzystała.

W szkole w wyznaczonych salach lekcyjnych i o określonych godzinach uczniowie mogli odebrać świadectwa z rąk swoich wychowawców. Wszystkich obowiązywało stosowanie zasad bezpieczeństwa – zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu. Duża część młodzieży, stęskniona za szkolnymi murami i swoimi kolegami, pojawiła się w strojach galowych, aby odebrać świadectwo i, co może dla nich ważniejsze, choć na chwilę spotkać się z nauczycielami i znajomymi z klasy.

Ostatnie miesiące, z nauką prowadzoną w systemie zdalnym, nie były łatwe ani dla młodzieży i rodziców, ani dla nauczycieli i wszyscy mają nadzieję, że od września spotkają się już w szkole i powrócą do nauki w normalnym, stacjonarnym trybie.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307