Komunikat dla rodziców, uczniów i petentów

Joanna Kasprzyk

W związku z rekomendacjami ministra uprzejmie prosimy rodziców, uczniów i petentów o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego

podczas pobytu w szkole (zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcję rąk).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby jeśli nie jest to konieczne, nie przychodzili Państwo do szkoły, tylko kontaktowali się z wychowawcami klas, nauczycielami uczącymi i dyrekcją szkoły przez dziennik elektroniczny.

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307