Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Joanna Kasprzyk

Dyrektor ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że inauguracja roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020 r. według następującego porządku:

1. 00 - Msza św. w kościele pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

2. 50 - 10 30 - spotkanie uczniów klas pierwszych i klasy II i z wychowawcami w salach:

I a-  klasa matematyczno- informatyczna / turystyczna - sala 11

I b - językowo- publicystyczna / socjalna - sala 10

I c -medyczna -  sala 13

I d - wojskowa - sala 3

II i - sala 4

3. 10 40 - 12 25 - spotkanie uczniów klas drugich (z wyjątkiem II i) i klasy III c z wychowawcami w salach:

II a - sala 18

II b - sala 16

II c - sala 12

II d - sala 5

II e - sala 2 (mgr Jadwiga Malina w zastępstwie mgr Katarzyny Kłobuch)

II f - sala 13

II g - sala 15

II h - sala 17

II j - sala 14

III c - sala 8

4. 12 30 - 14 10 - spotkanie uczniów klas trzecich (z wyjątkiem III c) z wychowawcami w salach:

III a - sala 1

III b - sala 9

III d - sala 7

Uprzejmie proszę młodzież o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki, dystans społeczny, unikanie przebywania w większej grupie)

Z poważaniem

Dyrektor ZSiPO

Piotr Janusiewicz

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307