Komputery z programu rządowego

Maria Nowak

W ramach projektu "Zdalna szkoła w systemie kształcenia zdalnego" nasza szkoła otrzymała 14 laptopów do wykorzystania

przez uczniów i nauczycieli.

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307