Terminy egzaminów poprawkowych

Maria Nowak

Zobacz terminy egzaminów poprawkowych: 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00: historia, geografia, j. angielski, 

 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) godz. 9.00:

matematyka

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307