Komunikat dla absolwentów z poprzednich lat przystępujących do matury 2020

Maria Nowak

Proszę o zapoznanie się z procedurami egzaminu maturalnego czerwiec 2020 zamieszczonymi na stronie OKE Kraków, artykuł:  Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego,

Informacja z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w 2020 r.
 (zwłaszcza informacje zamieszczone od strony 109: rozdział: Absolwent na egzaminie maturalnym).
 

 Wicedyrektor

 mgr Danuta Mirocha

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307