Odbiór świadectw maturalnych

Maria Nowak

Zapraszamy tegorocznych absolwentów po odbiór świadectw maturalnych w dniu 11 sierpnia 2020 r.  (wtorek) od godz. 8.30 do godz. 14.30.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie odpowiedniego dystansu i zasłanianie nosa i ust podczas odbioru dokumentów.

 

Dyrektor ZSiPO

mgr Piotr Janusiewicz

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307