Grona Pedagogiczne ZSiPO

Maria Nowak

DYREKCJA

mgr Piotr Janusiewicz

Dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

 

mgr Danuta Mirocha

wicedyrektor szkoły, nauczyciel fizyki

 

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

 mgr Piotr Janusiewicz- nauczyciel języka polskiego, Dyrektor szkoły

 

 mgr Elżbieta Karelus - nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel wiedzy o kulturze,
opiekun koła teatralnego „Carpe diem”,

mgr Barbara Kurczych  - nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel wiedzy o kulturze, pedagog szkolny

 
mgr Katarzyna Kołacz
nauczyciel języka polskiego

 

mgr Maria Nowak - nauczyciel języka polskiego,
współredaktor szkolnej strony www, redaktor szkolnej gazety "Persyflaż"

 

mgr Barbara Olesińska
 nauczyciel języka polskiego

 

mgr Elżbieta Grygiel
 nauczyciel języka polskiego

 

 mgr Marek Malata - nauczyciel historii,
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, 
nauczyciel przedsiębiorczości


mgr Krzysztof Kołodziejczyk
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa,
opiekun koła prawniczego

 

mgr Dorota Morek
nauczyciel historii, nauczyciel historii i społeczeństwa

 

mgr Paulina Ochman
nauczyciel wiedzy o kulturze, nauczyciel plastyki

 

s. mgr Dorota Dąbek
katecheta, opiekun Szkolnego Koła Caritas

 
br. Paweł Nycko
katecheta

 
mgr Joanna Kasprzyk
bibliotekarz


 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY


mgr Janina Janusiewicz
nauczyciel matematyki

 
mgr Katarzyna Kłobuch
nauczyciel matematyki

  
mgr Katarzyna Opyrchał
nauczyciel matematyki

 
mgr Marta Stanowska-Zaremba
nauczyciel matematyki

  
mgr Małgorzata Czaicka
nauczyciel matematyki

 

mgr Lidia Zięba-Maziarka
nauczyciel biologii, opiekun koła biologicznego

 

mgr Małgorzata Jamróz
nauczyciel geografii, opiekun samorządu szkolnego


mgr Irena Stela-Malina
nauczyciel geografii, nauczyciel przyrody

 

mgr Justyna Kręcioch
nauczyciel chemii

 

mgr Danuta Mirocha
nauczyciel fizyki,
wicedyrektor szkoły


mgr Sabina Cupak
nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki

 

mgr Kołodziej Bożena
nauczyciel fizyki

 

mgr Małgorzata Faber
nauczyciel biologii

 

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

 
mgr Barbara Stanuch
nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Agnieszka Miś
nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Łukasz Marek
nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Małgorzata Wolska
nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Agnieszka Kameduła
nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Izabela Szczygieł
nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr Gabriela Kosowska
nauczyciel języka niemieckiego, opiekun wymiany zagranicznej


mgr Agata Krystian
nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr Jadwiga Malina
nauczyciel języka francuskiego i przedsiębiorczości, doradca metodyczny ds. nauczania  języków obcych,
lider WDN-u


mgr Agnieszka Bożek
nauczyciel języka włoskiego

 


ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW PRAKTYCZNYCH


mgr Agnieszka Książek
nauczyciel przysposobienia obronnego i przysposobienia wojskowego, pedagog szkolny

 
mgr inż. Grzegorz Opyrchał
nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej, opiekun koła informatycznego

 


ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr Anna Bednarz
nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Monika Estal
nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun koła tanecznego


mgr Krzysztof Oleksy
nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun koła turystycznego,


mgr Bartłomiej Jończyk
nauczyciel wychowania fizycznego


 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307