Zaproszenie do składania ofert

Opublikowano: czwartek, 04 lipiec 2024 Maria Nowak Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na:

  1. Malowanie ścian hali sportowej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
    - zaproszenie do składania ofert i formularz oferty w załączeniu.

    - Zaproszenie do składania ofert  >>>

    - formularz oferty  >>>

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307