Życzenia świąteczne

Opublikowano: środa, 16 grudzień 2020 Joanna Kasprzyk Drukuj

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Uczniom

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im Mikołaja Kopernika

w Kalwarii Zebrzydowskiej

a także wszystkim Absolwentom i Sympatykom Liceum Ogólnokształcącego

najserdeczniejsze życzenia

Świąt Bożego Narodzenia pełnych miłości, radości i spokoju 

  oraz lepszego Nowego Roku 2021 w zdrowiu, pogodzie ducha  i szczęściu

składa

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego

im Mikołaja Kopernika w  Kalwarii Zebrzydowskiej

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307