Życzenia dla pracowników szkoły z okazji ich święta

Joanna Kasprzyk Drukuj

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im Mikołaja Kopernika

w Kalwarii Zebrzydowskiej

w tym trudnym dla wszystkich czasie najserdeczniejsze życzenia

 z okazji Dnia Nauczyciela 2020

składa

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika  

w  Kalwarii Zebrzydowskiej

                                                                                                      

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307