250-ta rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej

Opublikowano: środa, 18 październik 2023 Maria Nowak

W dniu 16 października br. odbył się uroczysty apel poświęcony 250-tej rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. Zaszczycili nas swoją obecnością: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców: pan Krzysztof Cichoń i pani Bożena Warmuz, nauczyciele emerytowani: mgr Krystyna Kuchareczko, mgr Janina Dańko, mgr Halina Dudek, mgr Weronika Rząca, mgr Ewa Starzak, emerytowani pracownicy szkoły: pani Lidia Korkowska, pan Jacek Szydłowski.

Dyrektor szkoły mgr Piotr Janusiewicz wręczył nauczycielom nagrody z okazji Dnia Nauczyciela za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Uroczysty apel w formie montażu słowno-muzycznego przygotowały klasy IB i IC wraz z wychowawczyniami mgr M. Nowak i mgr B. Kędziorą.

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307