Spotkanie z ekspertem

Opublikowano: wtorek, 26 wrzesień 2023 Joanna Kasprzyk

W dniu 20 września uczniowie klas I i III uczestniczyli w zajęciach warsztatowych o charakterze profilaktycznym. Zajęcia prowadziła dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin, ekspert w zakresie medioznawstwa, komunikacji międzyludzkiej i neuroscience, kierownik Szkoły Doktorskiej i dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Szkoła po godzinach" Fundacji Edukacja i Media oraz Empiria i Wiedza.

W ramach spotkania z klasą I uczniowie podjęli temat: „Nowe media. Jak radzić sobie z hejtem w sieci?”. Klasy III uczestniczyły w warsztatach: „Proaktywne kompetencje komunikacyjne w zapobieganiu depresji i uzależnieniom sieciowym”. Tematyka spotkań wpisywała się w projekt Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu JPII - Edukacja medialna. Zasady funkcjonowania w świecie nowych mediów.

Poniżej, za zgodą organizatora warsztatów, zamieszczamy linki do ciekawych filmów dotyczących edukacji medialnej i świadomego korzystania z nowych technologii.

 mgr Lidia Łuszczkiewicz

1.

https://www.youtube.com/watch?v=xP4i9R19aQY

2.

https://www.youtube.com/watch?v=S3EbS25s4uY

3.

https://www.youtube.com/watch?v=AEUsw3s15qE

4.

https://www.youtube.com/watch?v=Yh4DKYRwpXM

5.

https://www.youtube.com/watch?v=K5xCSUpLc3w

6.

https://www.youtube.com/watch?v=IRqQdemRSw8

https://www.facebook.com/projektedukacjamedialna/

 

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307