Rozdanie świadectw maturalnych

Opublikowano: środa, 29 czerwiec 2022 Łukasz Marek

5 lipca od 8.30 do 14:00 odbędzie się rozdanie świadectw maturalnych. Świadectwa wręczą wychowawcy klas. W przypadku nieobecności można przekazać innej osobie upoważnienie do odbioru świadectwa.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307