Wycieczki bliskie- Skałki Piekarskie

Opublikowano: wtorek, 28 wrzesień 2021 Maria Nowak Drukuj

Skałki Piekarskie – propozycja poznania najbliższej okolicy Krakowa. 


     Zbudowane z wapieni skały wznoszą się nad lewym brzegiem Wisły w miejscowości Piekary pod Krakowem w obrębie Bramy Krakowskiej. Są to jurajskie wzgórza zrębowe, w których Wisła dokonała przełomu. Stanowią one dobry punkt widokowy na Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, 

na klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach, na Skawinę i samą Wisłę, która w tym miejscu mocno meandruje i utworzyła starorzecze.

     Najbliżej Krakowa wznosi się wzgórze będące pozostałością dawnego kamieniołomu.

Środkowa skała Okrążek na powierzchni wapiennej ma pokrywę lessową, znajduje się w niej kilka jaskiń. W jednej z nich znaleziono ślady ludzi z okresu prehistorycznego, kamienne narzędzia i kości zwierząt z plejstocenu ( okresu lodowcowego). 

Trzecia ze skał, leżąca najdalej na południe nazywana jest Fundalową Skałą, na jej szczycie w średniowieczu było Grodzisko w Piekarach. Fundalowa Skała jest miejscem wspinaczek. Można tutaj dotrzeć na rowerze lub pieszo. Jest to miejsce jednodniowych wypadów gdzie można podziwiać przyrodę i aktywnie spędzić czas. Są tu trasy rowerowe, ścieżka spacerowo – dydaktyczna, można przyjechać tutaj również samochodem i powspinać się na skałki skąd roztacza się widok na okolicę. 

 

oprac. mgr Małgorzata Jamróz

 

   

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307