Dzień Papieża Jana Pawła II

Opublikowano: niedziela, 17 październik 2021 Maria Nowak Drukuj

16 października 1978 roku, po śmierci Jana Pawła I. zgromadzenie kardynałów wybrało na 264 papieża pochodzącego z Wadowic metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę. Nowy papież dla uhonorowania swojego poprzednika przyjął imiona Jan Paweł. Trwający prawie 27 lat pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii. W tym czasie papież odbył 104 podróże duszpasterskie (z czego 8 do Polski).
Uważa się, że wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową miał duży wpływ na przemiany demokratyczne tak w Polsce, jak i w innych krajach bloku wschodniego w latach 80. i 90. XX wieku. Jan Paweł II zabiegał też aktywnie o pokój na świecie i wielokrotnie apelował o zakończenie walk w ogarniętych wojnami domowymi państwach afrykańskich, na Bałkanach, czy w rejonie Zatoki Perskiej. Potępił terroryzm i wszelkie formy przemocy. Zaznaczał, że wojna jest zawsze porażką ludzkości.
Papież popierał również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przestrzegał przed brakiem szacunku do przyrody i nadmierną eksploatacją bogactw naturalnych
Pontyfikat Jana Pawła II miał też niezaprzeczalne znaczenie w dziele ekumenizmu. Papież wiele uwagi poświęcił budowie jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi, przywiązując jednocześnie wagę do poprawy stosunków z ludźmi innej wiary.
W 1985 roku Jan Paweł II zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Co roku kierował do młodych ludzi orędzie, na organizowane w różnych krajach międzynarodowe spotkania.
Papież apelował o modlitwę w intencji chorych i cierpiących, zwracał uwagę na godność ludzkiego cierpienia. "Każdy człowiek prawdziwie szanujący prawa istoty ludzkiej winien odważnie przeciwstawiać się wszelkim zamachom na zdrowie i życie, przybierającym liczne i niepokojące formy. Myślę tu o zniszczeniach, cierpieniach i o ofiarach śmiertelnych, wywołanych przez konflikty i bratobójcze wojny, nękające całe społeczności. Myślę o epidemiach i chorobach, występujących wśród grup ludności, które zmuszone są opuścić swoje ziemie i ratować się ucieczką w nieznane. Czyż można pozostać obojętnym w obliczu wstrząsających obrazów dzieci i starców, którzy żyją w sytuacjach dotkliwego niedostatku i cierpienia, zwłaszcza wówczas gdy zostają pozbawieni nawet podstawowego prawa do opieki medycznej!" 13 maja 1992 roku, w 11. rocznicę zamachu na swoje życie, Jan Paweł II ustanowił Światowym Dniem Chorego. Sam pozostawał aktywny mimo zmagań z chorobą i postępującej starości.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku.
27 lipca 2005 roku Sejm RP ustanowił 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.
27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został uznany za świętego Kościoła katolickiego.

źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II

oprac. mgr Marek Malata

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307