Kurs komputerowy ECDL online dla uczniów

Joanna Kasprzyk

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w kursie komputerowym ECDL wraz z egzaminem realizowanym w formule on-line.

  • 60 godzin dydaktycznych
  • Wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy
  • Certyfikat ECDL po zdanych egzaminach
  • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

Kurs realizowany jest w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

Rekrutacja będzie trwała od 21 stycznia 2020 do 29 stycznia 2020 (przyjmowanie elektronicznych formularzy zgłoszeniowych)

Link do formularza: https://forms.gle/zwGQwbL4xjzGBqVu9

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307