WAŻNE dla maturzystów

Maria Nowak

Pilne informacje dla maturzystów- proszę zapoznać się z nowymi wytycznymi dotyczącymi tegorocznej matury: 

Na stronie OKE KRAKÓW można znaleźć wszystkie aktualne informacje dotyczące zmian w tegorocznym egzaminie maturalnym. Poniżej zamieszczamy najważniejsze linki, polecamy zaznajomić się dokładnie.

1. OKE Kraków- Egzamin maturalny:
- Organizacja - Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021  >>>  link tutaj 
-
 zmiany dotyczące egzaminu maturalnego link tutaj

- Aktualizacja - załącznik 1a - NOWA DEKLARACJA, którą KAŻDY UCZEŃ MUSI ZŁOŻYĆ w szkole link tutaj

2. OKE Kraków- Egzamin maturalny:
- Informatory - egzamin maturalny w 2021 roku na podstawie wymagań edukacyjnych, informatory z aneksami. link tutaj

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307