Stypendystka premiera

Opublikowano: wtorek, 09 styczeń 2024 Joanna Kasprzyk Drukuj

7 grudnia 2023 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów.

W gronie stypendystów znalazła się się również uczennica naszej szkoły - Natalia Guzik (3c), która w roku szkolnym 2022/2023 uzyskała najwyższą średnią w szkole (5,29).

Pamiątkowe dyplomy wręczyła małopolska wicekurator oświaty pani Halina Cimer.

Stypendium przyznawane jest uczniom szkół średnich, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, , a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.

Gratulujemy!

             

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307