Zapraszamy na boisko sportowe

Opublikowano: środa, 03 lipiec 2024 Joanna Kasprzyk

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego Powiatu, lubiących aktywny wypoczynek, do korzystania z boiska sportowego przy naszej szkole. Boisko będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły, tj. od 7.00 do 15.00 w terminie od 1 lipca br. do 31 sierpnia br.

W pozostałych godzinach z boiska będą mogły korzystać grupy zorganizowane, które przybędą na obiekt z opiekunem, po uprzednim kontakcie ze szkołą pod nr tel. 33 876 65 26.

Zasady korzystania z obiektu określa regulamin, wywieszony na obiekcie. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie jego zapisów.

Życzymy wszystkim doskonałej zabawy związanej z rekreacją ruchową.

 

                                                                  z poważaniem
                                                         Dyrektor Piotr Janusiewicz

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307