Wizyta uczniów w Zakładzie Karnym

Opublikowano: czwartek, 01 grudzień 2022 Joanna Kasprzyk

1 grudnia uczniowie klas I (wojskowej i mundurowej) zwiedzali Zakład Karny w Krakowie.

Uczniowie zapoznali się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności i dowiedzieli się, jak wygląda praca z osadzonymi za murami więziennymi.

Uczniów bardzo interesował proces rekrutacji do Służby Więziennej, ścieżki awansu zawodowego.

Spotkanie miało na celu również ostrzeżenie młodzieży przed łamaniem prawa i skutkami z tym związanymi, a także służyło podniesieniu świadomości prawej młodych ludzi.

Wizyta uczniów w Zakładzie Karnym możliwa była dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy pomiędzy naszą szkołą a Zakładem Karnym w Krakowie.

mgr Agnieszka Książek

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307