Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Opublikowano: środa, 09 listopad 2022 Joanna Kasprzyk

3 listopada 2022 r. przedstawiciele społeczności szkolnej odwiedzili groby zmarłych Profesorów kalwaryjskiego liceum, spoczywających na miejscowym cmentarzu parafialnym. Zapalając znicze i odmawiając krótką modlitwę uczcili pamięć ś.p. profesorów: Aleksego i Czesławy Siemionow, Stanisława Raciborskiego, Tadeusza i Marii Prokopowicz, Bronisława Glanowskiego, Marii Witkowskiej, Ireny Bębenek, Andrzeja Konickiego, Agaty Kołodziej i dyrektora Tadeusza Bębenka. Zmarli nauczyciele kalwaryjskiego liceum, choć odeszli już na wieczną lekcję, wciąż pozostają w naszej pamięci.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307