Klasa mundurowa - nowe otwarcie 2022/23

Opublikowano: poniedziałek, 09 maj 2022 Joanna Kasprzyk

Informujemy kandydatów do szkoły, że w roku szkolnym 2022/2023 wzbogacamy ofertę klasy wojskowej i modyfikujemy program nauczania w tej klasie o dodatkowe moduły przygotowujące do pracy w służbach mundurowych.

W trakcie rekrutacji uczniowie wybierający oddział mundurowy określą swoje preferencje związane z wyborem typu służb mundurowych.

Zajęcia praktyczne będą uwarunkowane wybranym typem służby.

Typy służb – profil:

  • wojskowy
  • policyjny
  • służby więziennej
  • pożarniczy

 

Zachęcamy do rekrutacji do klasy mundurowej!

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307