Żegnamy maturzystów

Opublikowano: środa, 04 maj 2022 Joanna Kasprzyk

29 kwietnia 2022 roku po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa uczniowie kończący naukę w naszym liceum mogli wreszcie spotkać się na tradycyjnej uroczystości zakończenia roku w hali sportowej naszej szkoły.

Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego Zofia Kaczyńska, członek Zarządu Powiatu Marek Ciepły, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu Marek Cimer oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej dr Anna Kolasa oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się  odśpiewaniem hymnu narodowego i wygłoszeniem okolicznościowych przemówień. Pan Marek Cimer odczytał list władz powiatu wadowickiego skierowany do tegorocznych maturzystów, w którym życzono im samych trafnych odpowiedzi i opanowania stresu podczas egzaminów, a w dorosłym życiu pomysłu na siebie, cierpliwości i odwagi. Podziękowano także nauczycielom i dyrekcji za trud włożony w pracę z młodymi ludźmi w tym niełatwym okresie i dziękowano za wsparcie i zaangażowanie udzielane młodzieży. Do podziękowań dla nauczycieli i słów wsparcia dla maturzystów dołączył także pan Marek Ciepły, który z ramienia powiatu angażował się w działania służące poprawie bazy materiałowej szkoły oraz pani Anna Kolasa ze Stowarzyszenia Absolwentów. Pani Zofia Kaczyńska gratulowała z kolei Piotrowi Janusiewiczowi kolejnej kadencji na stanowisku dyrektora naszej szkoły.

W głównej części uroczystości Dyrektor szkoły wraz z reprezentantami władz powiatowych wręczyli świadectwa i nagrody uczniom, którzy uzyskali średnią 4,5 i więcej. Wręczono także listy gratulacyjne dla ich rodziców. Trzecioklasistom przekazano nagrody za sukcesy w konkursach, olimpiadach i rozgrywkach sportowych. Następnie podziękowania na ręce dyrekcji szkoły Piotra Janusiewicza i Danuty Mirochy złożyły panie z Rady Rodziców: przewodnicząca Anna Bal oraz Anna Krzystek i Bożena Warmuz. Za swoją działalność na rzecz społeczności szkolnej panie otrzymały pamiątkowe albumy i kwiaty.

Po części oficjalnej klasy 3a i 3b pożegnały trzecioklasistów refleksyjnym montażem słowno-muzycznym, występem wokalnym Oskara Mądrackiego i tradycyjnie przydzielając im Oskary w różnych, czasem dość nieoczywistych, kategoriach. Ta część uroczystości, jak zwykle, wzbudziła największe emocje wśród jej uczestników. Na zakończenie, na pamiątkę lat spędzonych w murach kalwaryjskiego liceum, tegoroczni absolwenci otrzymali od swoich kolegów pamiątkowe plakietki.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w Galerii.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307