Akcja dla zwierząt

Opublikowano: czwartek, 31 marzec 2022 Joanna Kasprzyk

Zwierzęta to ciche ofiary wojny. Są też bardzo dużym wsparciem dla uchodźców, szczególnie dla dzieci. Polacy okazali wielkie serce dla sąsiadów z Ukrainy, nasza społeczność pokazała też, że mamy wielkie serce również dla zwierząt. 29 marca 2022 r., z inicjatywy mgr Jadwigi Maliny i mgr Justyny Kręcioch, zorganizowano w naszej szkole akcję „Pełna miska dla schroniska”.

Wolontariusze przeszli po klasach zbierając datki pieniężne do puszek. Udało się zebrać tysiąc dwieście złotych, które zostały następnie przekazane do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. Ośrodek ten, będąc najbliżej granicy z Ukrainą, zajął się na szeroką skalę organizowaniem pomocy dla zwierząt. Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną na ten cel złotówkę.

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307