Medale za załugi dla obronności

Opublikowano: sobota, 04 wrzesień 2021 Joanna Kasprzyk

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz oraz nauczyciel wychowania wojskowego Agnieszka Książek otrzymali z rąk komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu ppłka Zbigniewa Pustułki medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Piotr Janusiewicz otrzymał medal srebrny, a Agnieszka Książek medal brązowy. W uroczystości uczestniczył także były komendant WKU w Oświęcimiu płk Sławomir Gołota.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju" to polskie odznaczenie wojskowe nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Stanowi wyraz uznania dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju i posiadają szczególne zasługi między innymi w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego.

Dyrektor Piotr Janusiewicz jest inicjatorem wprowadzenia klas wojskowych w kalwaryjskim liceum. Pierwszy oddział o tym profilu został utworzony w roku 2000. Od początku istnienia klas wojskowych opiekę nad nimi sprawuje mgr Agnieszka Książek. Uczniowie oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej odbywają również ćwiczenia praktyczne. Wyjeżdżają na poligon, obozy wojskowe, ćwiczą na strzelnicy. Opiekę dydaktyczną i logistyczną nad klasami sprawuje 8 Baza Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307