Życzenia świąteczne

Opublikowano: poniedziałek, 29 marzec 2021 Joanna Kasprzyk

 Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

 Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

 /J 11, 19-20/

  

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,

 napełni wszystkich spokojem, wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności

 i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość,

 a udział w tajemnicy Zmartwychwstania Syna Bożego

 stanie się źródłem głębokiej nadziei i miłości.

 

  Radosnych Świąt Wielkanocnych!

 

  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

 Piotr Janusiewicz

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307