Życzenia z okazji Święta Edukacji

Joanna Kasprzyk

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły życzenia wszelkiej pomyślności,

wytrwałości w przekazywaniu i pozyskiwaniu wiedzy, kształtowaniu postaw młodego pokolenia oraz satysfakcji z odkrywania talentów i uzdolnień.

Emerytowanym nauczycielom i pracownikom  naszej szkoły dziękuję za lata pracy włożone w edukację młodzieży, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz inspirację, którą wykorzystujemy obecnie w naszej pracy.

Dyrektor

Piotr Janusiewicz

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307