Harmonogramy i informacje dla maturzystów

Maria Nowak

Poniżej podajemy linki do ważnych komunikatów, harmonogramów i informacji dla maturzystów dotyczących przebiegu matury 2021.

Informacja można sprawdzić na :

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty

Na podanych stronach znajdują się także informatory, zbiory zadań i ćwiczeń opracowanych przez CKE.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307