Oferta ubezpieczenia szkolnego

Maria Nowak

Przedstawiamy ofertę ubezpieczenia szkolnego InterRisk na rok 2020/2021.  Zakres wypłacanych świadczeń w złotówkach przedstawiamy poniżej:


1. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym również zawału serca i udaru mózgu – 15.000

2. Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 30.000

3. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 15.000

poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 150 za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

4. Koszt nabycia wyrobów medycznych wydanych na zlecenie lekarza oraz koszty naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonego w wyniku NW na terenie szkoły – do 4.500

5. Pogryzienie – jednorazowo 150

6. Pokąsani, ukąszenie – jednorazowo 300

7. Rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy – jednorazowo 3.000

8. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku niebezpiecznego wypadku – jednorazowo 1.500

Śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku – jednorazowo 4.500

9. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowo 150

10. Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – jednorazowo 150

11. Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem – jednorazowo 750

12. Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) – jednorazowo 750

13. Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 6.000

14. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 60 dzień pobytu

15. Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym w wyniku koronawirusa) – 100 dzień pobytu

16. Koszt leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 6.000
w tym rehabilitację – do 1.000

17. Odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba – do 500

18. Ukąszenie przez kleszcza z jednoczesnym rozpoznaniem boreliozy – do 1.500
w tym rozpoznanie boreliozy – 1.000
wizyta u lekarza – do 150
badanie diagnostyczne – do 150
antykobiotykoterapia do 200

SKŁADKA 50 PLN

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307