Pożegnanie maturzystów

Maria Nowak

Po raz pierwszy w 75-letniej historii naszej szkoły uroczystość pożegnania uczniów kończących naukę w liceum nie mogła odbyć się w tradycyjny sposób.

Z powodu epidemii, w piątek 24 kwietnia nie spotkaliśmy się wspólnie w hali sportowej, nie było wręczenia świadectw, nagród, dyplomów, pucharów, nie odbyła się też tak lubiana i wyczekiwana przez abiturientów i ich kolegów z młodszych klas ceremonia wręczenia szkolnych Oskarów.

Zamiast tego Dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz zaprosił maturzystów do spotkania na platformie Microsoft Teams, na której prowadzone jest zdalne nauczanie w naszej szkole.

Uroczystość prowadzona przez Pana Dyrektora zgromadziła przed ekranami komputerów ponad stu trzecioklasistów, ich wychowawców, rodziców oraz przedstawicieli Rady Rodziców. W swoim przemówieniu Dyrektor dziękował uczniom za trzyletnią pracę i życzył sukcesów na maturze, która odbędzie się w tym roku w wyjątkowych okolicznościach i trybie. Odczytał nazwiska siedmiorga uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5 oraz nazwiska maturzystów ze świadectwami z biało-czerwonym paskiem – w tym roku było ich dwanaścioro. Najwyższą średnią uzyskał Jakub Hebda z klasy 3a (5,24). Dyrektor wyróżnił też pięcioro uczniów za wzorową frekwencję. Nie zabrakło też słów podziękowań dla rodziców, którzy angażowali się w pracę społeczną na rzecz szkoły, a zwłaszcza dla pana Pawła Hebdy, pełniącego przez sześć lat funkcję przewodniczącego Rady Rodziców.

Ze strony rodziców i uczniów wybrzmiały natomiast słowa podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego za trud włożony w kształcenie i wychowanie kolejnego rocznika absolwentów kalwaryjskiego liceum.

Wszystkim trzecioklasistom życzymy pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, mimo tak szczególnych okoliczności, w którym przyjdzie im je pisać, oraz spełnienia marzeń i mądrych wyborów w dorosłym życiu.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307