Uwaga, koronawirus- komunikat dla rodziców

Maria Nowak

Proszę o zapoznanie się z rekomendacjami MEN w zakresie profilaktyki koronawirusa.

Zgodnie z komunikatem proszę nie posyłać do szkoły uczniów przeziębionych z objawami grypy, tj. kaszlem, wysoką temperaturą, bólem mięśni (typowe objawy grypy).

Podaję Państwu numer całodobowej infolinii w Ministerstwie Zdrowia: 800 190 590 - w przypadku dodatkowych wątpliwości.

Dyrektor ZSiPO mgr Piotr Janusiewicz

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307