Nagrody w Konkursie Krasomówczym

Maria Nowak

W poniedziałek, 24 lutego br. w wadowickim liceum odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice. Mamy przyjemność pochwalić się, że obydwie zostały dostrzeżone i uhonorowane:

Liliana Zagórda z IB zdobyła wyróżnienie,

a Edyta Ślęzak z IIB zajęła II miejsce i zdobyła nominację do etapu rejonowego (dla małopolski zachodniej), który będzie miała miejsce 29 lutego.

Gratulujemy opiekunom i uczniom, życzymy sukcesów w dalszym etapie!

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307