Opublikowano: poniedziałek, 17 sierpień 2020 Maria Nowak Drukuj

Od kilkunastu lat przy kalwaryjskim Liceum działa Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bezpośrednim powodem powołania do życie tej organizacji była potrzeba społecznego wsparcia inicjatywy budowy hali sportowej przy naszym liceum. W tym burzliwym okresie prowadziliśmy negocjacje z przedstawicielami Powiatu Wadowickiego – jako ciało społeczne mieliśmy o wiele większą swobodę niż osoby publiczne. Po decyzji ograniczenia projektu hali, podjęliśmy się sfinansowania obciętego narożnika (obecna sala 20 i odpowiednio zaplecze sportowe na parterze).

Aktualnie stowarzyszenie tworzy doskonałe ramy prawne do działalności komitetu rodzicielskiego. W końcówce poprzedniego roku szkolnego udało nam się zdobyć kilkanaście komputerów – te używane, ale jeszcze całkiem dobre maszyny, zastąpiły 11-letnie z ostatniego przydziału ministerialnego.

Od 1.06.2017r. stowarzyszenie nasze posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Uprawnia nas to do przyjmowania wpłat 1% podatku od osób fizycznych. Zachęcamy wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro szkoły i uczących się w niej uczniów, do przekazywania części odpisu podatkowego na cele stowarzyszenia.

Realizacja tego zamiaru jest bardzo prosta –wystarczy wyrazić taką wolę na ostatniej stronie rocznego rozliczenia podatkowego i wpisać numer


KRS 0000034940.

Dyspozycja ta nie zwiększy kwoty podatku płaconego fiskusowi, daje tylko obywatelom wpływ na przeznaczenie niewielkiej części swojego obciążenia podatkowego.

Finanse stowarzyszenia, prowadzone przez profesjonalną obsługę księgową, są w całej rozciągłości jawne. O przeznaczeniu funduszy decyduje kolegialnie grono członków stowarzyszenia na czele z wybieranym zarządem. Kontrolę nad celowością i merytoryczną poprawnością wydatków sprawuje komisja rewizyjna.

Grzegorz Opyrchał, prezes

 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 9

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307