Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w bibliotece

Opublikowano: środa, 02 wrzesień 2020 Joanna Kasprzyk Drukuj

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i pracowników biblioteki, biblioteka szkolna funkcjonuje na podstawie obowiązujących wytycznych MZ, GIS i MEN.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Odwiedzający bibliotekę powinni posiadać ochronę na usta i nos.
  3. W bibliotece może przebywać tylko 1 czytelnik. Kolejny użytkownik powinien oczekiwać na swoją kolej na korytarzu.
  4. Obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece.
  5. Czytelnik może samodzielnie wybierać książki z regałów po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
  6. Oddawane książki podlegają dwudniowej kwarantannie.
  7. W pomieszczeniach biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
  8. Z czytelni (stanowiska komputerowego, drukarki lub kserokopiarki) może korzystać tylko jedna osoba. Pozostałe oczekują na swoją kolej na korytarzu.

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307