Dyrekcja ZSiPO

Maria Nowak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Janusiewicz

przyjmuje strony:

poniedziałek     13.00 - 14.30
środa                 13.00 - 14.30
piątek                10.00 - 12.00

 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Mirocha

przyjmuje strony:

wtorek           7.30 - 8.45
czwartek       11.00 - 13.00