Opublikowano: czwartek, 11 marzec 2021 Maria Nowak Drukuj

Klasa sportowa

Przedmioty rozszerzone:
- geografia,
- WOS

Języki obce:
- angielski,
- niemiecki lub j. francuski

Przedmioty dodatkowe:
- zajęcia sportowe.

Klasa o  profilu sportowym kierowana jest do osób zainteresowanych uprawianiem konkretnej dyscypliny sportowej, ale także tych, którzy chcą rozwijać swe predyspozycje fizyczne, kondycyjne i ogólnorozwojowe. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy uruchomienie klasy sportowej o specjalizacji piłka nożna (oferta dla chłopców i dziewcząt).

Nauka w tej klasie daje możliwość połączenia edukacji z systematycznym treningiem oraz gwarantuje ciągłość treningu przez cały okres nauki. Tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego w ciągu całego roku szkolnego wynosi 7 godzin.

Program liceum ogólnokształcącego z przedmiotami WOS i geografia realizowanymi w zakresie rozszerzonym dają absolwentom tych oddziałów możliwość ubiegania się między innymi o indeks uczelnie typu Akademia Wychowania Fizycznego na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, zarządzanie, fizjoterapia, terapia zajęciowa i biologia oraz inne uczelnie i kierunki.

 

   

   

   

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307