Opublikowano: czwartek, 11 marzec 2021 Maria Nowak Drukuj

Klasa mundurowa: policyjna, pożarnicza

Przedmioty rozszerzone:
- geografia,
- WOS

Języki obce:
- angielski,
- niemiecki

Przedmiot uzupełniający: przysposobienie policyjne, pożarnicze

Klasa mundurowa o profilu policyjnym i pożarniczym funkcjonuje w naszym liceum od 1.09.2022 r. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem kandydatów.

Uczniowie tego profilu, oprócz wiedzy teoretycznej, mogą wykazać się w praktyce, bowiem opiekę dydaktyczną i logistyczną sprawuje Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej i Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ubiegłym roku szkoła podpisała stosowne porozumienia i nawiązała owocną współpracę z tymi instytucjami.

Szkoła zapewnia we własnym zakresie umundurowanie oraz bezpłatne wyjazdy na poligon dla klas mundurowych.

 W roku 2023 planujemy uruchomienie profesjonalnej strzelnicy, gdzie pod kierunkiem instruktora uczniowie będą się uczyć posługiwania bronią.

Młodzież uczęszczająca do klasy o tym profilu  zdaje egzaminy i po ich pomyślnym zaliczeniu otrzymuje certyfikat, który ułatwia im podjęcie dalszego specjalistycznego kształcenia. Jak już wcześniej wspomniano, głównym celem, dla którego powstała ta klasa, jest stworzenie warunków dla młodzieży, która chce związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi: Policją i  Strażą  Pożarną. Program liceum ogólnokształcącego z przedmiotami: wiedza o społeczeństwie i geografia realizowanymi w zakresie rozszerzonym dają absolwentom tych oddziałów możliwość ubiegania się o indeks na uczelnie typu: Wyższa Szkoła Policji, SGSP, WSO, WSPOL. Nasi absolwenci to w przyszłości policjanci i strażacy. Należy przy tym mieć na uwadze, że uczniowie tego profilu realizują program liceum ogólnokształcącego, który nie ogranicza ich w przyszłości. Mogą kontynuować naukę wszędzie tam, gdzie niezbędna jest zdana matura oraz dodatkowo geografia i WOS na poziomie rozszerzonym. Wielu zatem uczniów wybiera studia na Akademii Ekonomicznej, Akademii Wychowania Fizycznego lub w szkołach policealnych.

W klasie policyjnej i pożarniczej zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne instruktorzy i żołnierze, którzy wdrażają do prowadzonych przez siebie zajęć najnowsze trendy i pomysły z zakresu wojskowości.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307